AV-media = Mediotek Sundsvall

Vi har gått från den traditionella distributörsrollen till att vara en mer aktiv resurs för skolutveckling inom Centrum för kunskapsbildning (CFK) i Sundsvalls kommun. För att tydliggöra och markera detta byter vi namn på verksamheten. Fr.o.m. 18 augusti 2014 heter vi Mediotek Sundsvall.

Denna webbplats: www.skola.sundsvall.se/avmedia kommer att plockas bort.

Vi hänvisar dig istället till www.medienavet.se.
Här kommer vi att informera om allt som rör tjänsten Medienavet och vårt medieutbud.