Här skall man kunna få svar på hur man använder våra IT-resurser, hur man själv avhjälper enklare fel och vem man vänder sig till då det trilskas. Då det inträffar driftsstörningar i systemet skall anledningen till detta kunna hittas på denna sida. Personal vid Sundsvalls skolor kan vid behov vända sig till sin resursperson. Vem det är hittar du under resurspersoner
 
Ylva Holm och Jan Lindström
Administratörer SkolaOnline
webmaster@skola.sundsvall.se

 
Aktuellt :    
130827 Problemet med icke fungerande sändlistor är löst. En ny brandvägg var boven i dramat.