Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Affärer
Bilder på avdelningen affärer:

Senast uppdaterad 960730
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening