Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Amatörer
Bilder på avdelningen amatörer:

Senast uppdaterad 960730
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening