Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Arbetsliv 2:
Bilder på avdelningen arbetsliv 2:

Senast uppdaterad 960730
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening