Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Arbetsliv 3:
Bilder på avdelningen arbetsliv 3: