Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Arbetsliv 4:
Bilder på avdelningen arbetsliv 4: