Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Båttrafik
Bilder på avdelningen Båttrafik:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening