Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Biltrafik
Bilder på avdelningen Biltrafik:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening