Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Bröllop
Bilder på avdelningen Bröllop:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening