Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Byggen
Bilder på avdelningen Byggen:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening