Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Byggnader 1
Bilder på avdelningen Byggnader 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening