Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Byggnader 2
Bilder på avdelningen Byggnader 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening