Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Dokumentation 1985
Bilder på avdelningen Dokumentation 1985:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening