Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Fäbodar 1
Bilder på avdelningen Fäbodar 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening