Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Fäbodar 2
Bilder på avdelningen Fäbodar 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening