Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Fiske 1
Bilder på avdelningen Fiske 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening