Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Fiske 2
Bilder på avdelningen Fiske 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening