Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Fiske 3
Bilder på avdelningen Fiske 3:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening