Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Flottning 1
Bilder på avdelningen Flottning 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening