Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Flottning 2
Bilder på avdelningen Flottning 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening