Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Fotboll
Bilder på avdelningen Fotboll:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening