Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Hemvärn
Bilder på avdelningen Hemvärn:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening