Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Jakt 2
Bilder på avdelningen Jakt 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening