Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Jordbruk 1
Bilder på avdelningen Jordbruk 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening