Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Jordbruk 2
Bilder på avdelningen Jordbruk 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening