Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Jordbruk 3
Bilder på avdelningen Jordbruk 3:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening