Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Skolklasser 1
Bilder på avdelningen Skolklasser 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening