Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Skolklasser 2
Bilder på avdelningen Skolklasser 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening