Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Skolklasser 3
Bilder på avdelningen Skolklasser 3:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening