Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Konfirmation 1
Bilder på avdelningen Konfirmation 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening