Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Konfirmation 2
Bilder på avdelningen Konfirmation 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening