Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Kyrkbyn 1
Bilder på avdelningen Kyrkbyn 1:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening