Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Kyrkbyn 2
Bilder på avdelningen Kyrkbyn 2:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening