Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Kyrkbyn 3
Bilder på avdelningen Kyrkbyn 3:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening