Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Läkare
Bilder på avdelningen Läkare:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening