Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Lokaler
Bilder på avdelningen Lokaler:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening