Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Personer och släkter 3
Bilder på avdelningen Personer och släkter 3:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening