Lidens hembygdsförenings bildarkiv: Personer och släkter 5
Bilder på avdelningen Personer och släkter 5:

Senast uppdaterad 960804
Förfrågningar till: Ylva Holm
Återgivet med tillstånd av Lidens hembygdsförening