Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Sammankomster 1
Bilder på avdelningen Sammankomster 1: