Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Sammankomster 2
Bilder på avdelningen Sammankomster 2: