Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Sammankomster 3
Bilder på avdelningen Sammankomster 3: