Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Sammankomster 4
Bilder på avdelningen Sammankomster 4: