Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Skidor
Bilder på avdelningen Skidor: