Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Skolor
Bilder på avdelningen Skolor: