Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Skytte
Bilder på avdelningen Skytte: