Lidens hembygdsförenings bildarkiv:Virkesmätning
Bilder på avdelningen Virkesmätning: