Indals kyrka
Den nuvarande kyrkan uppfördes under åren 1761-1763. Kyrkan byggdes ut 1848-49 och försågs med torn. Tidigare fanns en gammal fristående klockstapel från år 1692 som revs i samband med utbyggnaden. Kyrkan har restaurerats flera gånger, senast 1988-92 då man försökt återställa delar av kyrkan i ursprungligt skick. Sevärt i kyrkan är dörren till sakristian, predikstolen och altaruppsatsen samt den nyrenoverade orgeln.

Läs mer!

-Härnösands stifts herdaminne 1923, L. Bygden

-Sveriges kyrkor, Konsthistorisk inventarium, Cornell och Rappe 1939

-Till Indals kyrkas historia, Viktor Vallberg, Medelpads årsbok 1938.

1987 togs en gammal sed upp att sommartid ringa i kyrkklockorna kl 8 på morgonen och kl 18 på kvällen, den sk klämtningen. Detta är en medeltida tradition som få församlingar ännu har verksam.

På samma plats där den nuvarande kyrkan står har tidigare funnits en mindre stenkyrka av samma typ som Lidens gamla kyrka, byggd runt år 1480 av en finländsk munk, pater Josefus. Han var den förste till namnet kände prästen i Indal och initierande byggandet av ett flertal kyrkor i bygderna omkring. Han drunknade i Indalsälven vid en överfärd och är begravd vid södra ingången till kyrkan. Graven återfanns 1921. Den gamla stenkyrkan revs 1761 för att ge plats och material åt den nya. Ännu tidigare fanns en träkyrka från 1200-talet som var belägen i Glömsta, 300 m västerut från den nuvarande kyrkan.

Läs mer!

-Josefus grav i Indal, Erik Salven, Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, 1926/7.