Vikingatid (800 e Kr-1050 e Kr) - Stigeskatten

Stige-skatten är den största vikingatida skatt som hittats i norrland. Den hittades 1903 vid plöjning av en åker i Stige, Indal. Silverskatten vägde över 3 kg och innehåller smycken, bitsilver och ca 2000 mynt. Tyska mynt dominerar men även anglosaxiska, arabiska och skandinaviska förekommer. Den dateras till vikingatiden, 800-1050 e Kr, då många handelsresor företogs men även erövringståg till Europa och österut. Varför skatten blivit nedgrävd kan man bara spekulera om. Kanske var det ofärdstider och ägaren som gömt skatten blev dödad.

Läs mer!
-Silverskatter ur jorden från vikingatiden ur Medelpad och Ångermanland, Läsebok för skola och hem, 1921, Rieck-Muller, Högberg.