Vättaberget

På den västra älvsidan i Liden ligger Vättaberget, 209 meter över havet med hembygdsgård, kaffestuga, slalombacke och skidspår och en fantastisk utsikt. På Vättaberget finns en vårdkase som förr användes som varningseld vid annalkande fara. Närmaste vårdkasar finns på Hallstaberget i Indal och Rösåsberget i Sättna. Bruket av denna alarmanordning förekom ända in på 1800-talet. Vättabergets stup och sluttningar har en sydväxtbergsflora med intressanta arter. Vid foten av berget finns en skjutbana och Åsens dansbana samt Åsens gamla skola där man planerar att iordningställa ett Naturrum.
Lidens hembygdsförening